Zapomnij o myszce, 46 skrótów klawiszowych, które usprawnią Twoją pracę na komputerze

Spędzamy przed komputerem coraz więcej czasu, stosowanie skrótów może go zaoszczędzić  i przede wszystkim ułatwić obsługę komputera. Mysz jest niezbędna w pracy, ale to za pomocą klawiatury można bardzo szybko przywołać szereg  funkcji. Przygotowaliśmy zbiór najczęściej stosowanych skrótów klawiaturowych. Zerknij na listę poniżej i spróbuj zapamiętać i włączyć do bieżącej obsługi komputera przynajmniej 11!

Obsługa jest bardzo prosta: naciskasz pierwszy klawisz (od lewej), przytrzymujesz i naciskasz drugi/trzeci klawisz. Do dzieła!

Ctrl+X Wytnij zaznaczony element

Ctrl+C (lub Ctrl+Insert)   Skopiuj zaznaczony element

Ctrl+V (lub Shift+Insert)   Wklej zaznaczony element

Ctrl+Z  Cofnij wykonaną akcję

Alt+Tab   Przełącz się między otwartymi aplikacjami

Alt+F4 Zamknij aktywny element lub zakończ pracę z aktywną aplikacją

Klawisz logo Windows +L   Zablokuj komputer

Klawisz logo Windows +D   Wyświetl lub ukryj pulpit

F2   Zmień nazwę wybranego elementu

F3   Wyszukaj plik lub folder w Eksploratorze plików

F4   Wyświetl listę paska adresu w Eksploratorze plików

F5   Odśwież aktywne okno

F6   Przechodź cyklicznie między elementami okna lub pulpitu

F10   Uaktywnij pasek menu w aktywnej aplikacji

Alt+F8 Wyświetl hasło na ekranie logowania

Alt+Esc   Przechodź cyklicznie między elementami w kolejności, w jakiej zostały otwarte

Alt+podkreślona litera   Wykonaj polecenie dla danej litery

Alt+Enter   Wyświetl właściwości wybranego elementu

Alt+spacja   Otwórz menu skrótów aktywnego okna

Alt+strzałka w lewo   Przejdź wstecz

Alt+strzałka w prawo Przejdź dalej

Alt+Page Up   Przejdź o jeden ekran w górę

Alt+Page Down   Przejdź o jeden ekran w dół

Ctrl+F4    Zamknij aktywny dokument (w aplikacjach pełnoekranowych umożliwiających otwieranie wielu dokumentów w tym samym czasie)

Ctrl+A Zaznacz wszystkie elementy w dokumencie lub oknie

Ctrl+D (lub Delete)   Usuń zaznaczone elementy i przenieś je do Kosza

Ctrl+R (lub F5)               Odśwież aktywne okno

Ctrl+Y  Wykonaj ponownie akcję

Ctrl+strzałka w prawo   Przenieś kursor na początek następnego wyrazu

Ctrl+strzałka w lewo  Przenieś kursor na początek poprzedniego wyrazu

Ctrl+strzałka w dół    Przenieś kursor na początek następnego akapitu

Ctrl+strzałka w górę  Przenieś kursor na początek poprzedniego akapitu

Ctrl+Alt+Tab  Przełączaj się między wszystkimi otwartymi aplikacjami przy użyciu klawiszy strzałek

Ctrl+Alt+Shift+klawisze strzałek   Przenieś w określonym kierunku grupy lub kafelka w fokusie w menu Start

Ctrl+klawisz strzałki (aby przejść do odpowiedniego elementu)+spacja     Zaznacz wiele pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie

Ctrl+Shift z klawiszem strzałki   Zaznacz blok tekstu

Ctrl+Esc   Otwórz menu Start

Ctrl+Shift+Esc Otwórz Menedżera zadań

Ctrl+Shift   Przełącz układ klawiatury, gdy jest dostępnych wiele układów klawiatury

Ctrl+spacja   Włącz lub wyłącz edytora IME (Input Method Editor) dla języka chińskiego

Shift+F10   Wyświetl menu skrótów wybranego elementu

Shift z dowolnym klawiszem strzałki   Zaznacz kilka elementów w oknie lub na pulpicie albo zaznacz tekst w dokumencie

Shift+Delete   Usuń zaznaczone elementy bez przenoszenia go najpierw do Kosza

Strzałka w prawo   Otwórz następne menu z prawej strony lub otwarcie podmenu

Strzałka w lewo   Otwórz następne menu z lewej strony lub zamknij podmenu

Esc   Zatrzymaj lub opuść bieżące zadanie

 

Skróty, które wymieniliśmy dotyczą Windows 10, jeśli masz na swoim komputerze starszy system operacyjny, to zachęcamy do wejścia na stronę SUPPORT MICROSOFT.

Znajdziesz tam również listę innych, ułatwiających pracę na komputerze skrótów.