Skróty klawiszowe dla komputerów Mac

Poznaliście już skróty klawiaturowe charakterystyczne dla systemu Windows, poniżej prezentujemy listę skrótów, które można wykorzystać na komputerach MAC. Używanie skrótów pozwoli Ci wykonywać ruchy na komputerze, które zwykle wymagają zastosowania myszy, gładzika, czy też innego urządzenia.

Standardowo, zastosowanie skrótu wymaga naciśnięcia i przytrzymania kilku klawiszy.

Najbardziej popularne skróty:

Command+X Wytnij zaznaczony element i skopiuj go do schowka.
Command+C Kopiuj zaznaczony element do schowka. Działa też na plikach w Finderze.
Command+V Wklej zawartość ze schowka w bieżącym dokumencie lub aplikacji. Działa też na plikach w Finderze.
Command+Z Cofnij ostatnią wykonaną czynność. Następnie możesz nacisnąć klawisze Command+Shift+Z, aby powtórzyć cofniętą czynność (anulować cofnięcie). W niektórych aplikacjach możesz cofać i powtarzać wiele kolejnych czynności.
Command+A Zaznacz wszystkie elementy.
Command+F Znajdź elementy w dokumencie lub otwórz okno Znajdź.
Command+G Znajdź kolejne wystąpienie (jeśli istnieje) wcześniej znalezionego elementu. Aby przejść do poprzedniego wystąpienia, naciśnij klawisze Command+Shift+G.
Command+H Ukryj okna aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie. Aby wyświetlić aplikację z pierwszego planu i ukryć wszystkie pozostałe, naciśnij klawisze Command+Opcja+H.
Command+M Minimalizuj okno z pierwszego planu do Docka. Aby zminimalizować wszystkie okna aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie, naciśnij klawisze Command+Opcja+M.
Command+N Otwórz nowy dokument lub nowe okno.
Command+O Otwórz zaznaczony element albo okno umożliwiające wybranie pliku do otwarcia.
Command+P Drukuj bieżący dokument.
Command+S Zachowaj bieżący dokument.
Command+W Zamknij okno wyświetlone na pierwszym planie. Aby zamknąć wszystkie okna aplikacji, naciśnij klawisze Command+Opcja+W.
Command+Q Zamknij aplikację.
Opcja+Command+Esc Otwórz okno wymuszania zamknięcia — możesz w nim wybrać aplikację, której zamknięcie chcesz wymusić. Możesz też nacisnąć klawisze Command+Shift+Opcja+Esc i przytrzymać je przez 3 sekundy, aby wymusić zamknięcie aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie.
Command+spacja Pokaż lub ukryj pole wyszukiwania funkcji Spotlight. Aby przeprowadzić wyszukiwanie przy użyciu funkcji Spotlight w oknie Findera, naciśnij klawisze Command+Opcja+spacja. Jeśli używasz dodatkowych źródeł wprowadzania do pisania w różnych językach, te skróty nie wyświetlają funkcji Spotlight, tylko zmieniają źródło wprowadzania.
Spacja Wyświetl szybki podgląd zaznaczonego elementu.
Command+Tab Pozwala przejść do ostatnio używanej otwartej aplikacji.
Shift+Command+tylda (~) Pozwala przejść do ostatnio używanego okna aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie.
Shift+Command+3 Twórz zrzut ekranu całego widocznego obszaru.
Command+przecinek (,) Otwórz preferencje aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie.

 

Lista wymienionych skrótów pochodzi ze strony SUPPORT APPLE

Tam też znajdziesz więcej skrótów, przy użyciu których Twoja praca na komputerze będzie przyjemniejsza!