Skróty klawiaturowe z klawiszem Windows, czyli ciąg dalszy poradnika o tym jak unikać myszki

W ostatnim artykule zamieściliśmy listę najbardziej popularnych skrótów klawiaturowych, których można używać dla systemu Windows. Dzisiaj prezentujemy Wam listę skrótów z użyciem charakterystycznego dla systemu Billa Gatesa klawisza z Logo Windows (charakterystyczne okienko).

Aby użyć skrótu, naciśnij i przytrzymaj najpierw klawisz z logo Windows, a następnie klawisz konkretnego skrótu

Klawisz                                                                Czynność

Klawisz z logo systemu Windows   Otwórz lub zamknij menu Start

Klawisz z logo systemu Windows  + A   Otwórz Centrum akcji

Klawisz z logo systemu Windows  + B   Ustaw fokus w obszarze powiadomień

Klawisz z logo systemu Windows  + C   Otwórz Cortanę w trybie słuchania*

*Uwagi

Ten skrót jest domyślnie wyłączony. Aby go włączyć, otwórz narzędzie Cortana z pola wyszukiwania na pasku zadań, a następnie pozycję wybierz Ustawienia . Włącz przełącznik w obszarze Pozwól Cortanie słuchać moich poleceń po naciśnięciu klawisza z logo systemu Windows  + C.

Cortana jest dostępna tylko w niektórych krajach/regionach, a pewne opcje Cortany mogą nie być dostępne wszędzie. Jeśli Cortana jest niedostępna lub wyłączona, możesz nadal korzystać z funkcji wyszukiwania.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + C   Otwórz menu paneli funkcji

Klawisz z logo systemu Windows  + D   Wyświetl i ukryj pulpit

Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + D   Wyświetl i ukryj daty i godziny na pulpicie

Klawisz z logo systemu Windows  + E   Otwórz Eksplorator plików

Klawisz z logo systemu Windows  + F   Otwórz Centrum opinii

Klawisz z logo systemu Windows  + G   Otwórz pasek gry po otwarciu gry

Klawisz z logo systemu Windows  + H   Otwórz panel Udostępnianie

Klawisz z logo systemu Windows  + I   Otwórz okna Ustawienia

Klawisz z logo systemu Windows  + J   Ustaw fokus na poradę systemu Windows, jeśli jest dostępna.

Po wyświetleniu porady systemu Windows fokus będzie ustawiony na niej.  Ponowne naciśnięcie skrótów klawiaturowych spowoduje przeniesienie fokusu do elementu na ekranie, do którego jest zakotwiczona porada systemu Windows.

Klawisz z logo systemu Windows  + K   Otwórz szybką akcję Połącz

Klawisz z logo systemu Windows  + L   Zablokuj komputer lub przełącz konta

Klawisz z logo systemu Windows  + M   Minimalizuj wszystkie okna

Klawisz z logo systemu Windows  + O    Zablokuj orientację urządzenia

Klawisz z logo systemu Windows  + P    Wybierz tryb wyświetlania prezentacji

Klawisz z logo systemu Windows  + R    Otwórz okno dialogowe Uruchamianie

Klawisz z logo systemu Windows  + S    Otwórz wyszukiwanie

Klawisz z logo systemu Windows  + T     Przełącz między aplikacjami na pasku zadań

Klawisz z logo systemu Windows  + U    Otwórz Centrum ułatwień dostępu

Klawisz z logo systemu Windows  + V    Przełącz między powiadomieniami

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + V    Przełącz między powiadomieniami do tyłu

Klawisz z logo systemu Windows  + X     Otwórz menu Szybki link

Klawisz z logo systemu Windows  + Z     Pokaż polecenia dostępne w aplikacji w trybie pełnoekranowym

Klawisz z logo systemu Windows  + przecinek (,)   Chwilowy podgląd na pulpit

Klawisz z logo systemu Windows  + Pause      Wyświetl okno dialogowe Właściwości systemu

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + F     Wyszukaj komputer (jeśli pracujesz w sieci)

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + M    Przywróć zminimalizowane okna na pulpicie

Klawisz z logo systemu Windows  + cyfra     Otwórz pulpit, a następnie uruchom aplikacje przypięte do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę. Jeśli aplikacja jest już uruchomiona, nastąpi przełączenie do niej.

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + cyfra   Otwórz pulpit, a następnie uruchom nowe wystąpienie aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + cyfra    Otwórz pulpit, a następnie przełącz do ostatnio aktywnego okna aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę

Klawisz z logo systemu Windows  + Alt + cyfra      Otwórz pulpit, a następnie otwórz listę szybkiego dostępu dla aplikacji przypiętej do paska zadań na miejscu wskazywanym przez cyfrę

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + Shift + cyfra    Otwórz pulpit, a następnie otwórz nowe wystąpienie aplikacji znajdującej się w danej pozycji na pasku zadań jako administrator

Klawisz z logo systemu Windows  + Tab    Otwórz widok zadań

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w górę        Zmaksymalizuj okna

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w dół    Usuń bieżącą aplikację z ekranu lub zminimalizuj okna pulpitu

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w lewo      Maksymalizuj okna aplikacji lub pulpitu do lewej strony ekranu

Klawisz z logo systemu Windows  + strzałka w prawo     Maksymalizuj okna aplikacji lub pulpitu do prawej strony ekranu

Klawisz z logo systemu Windows  + Home       Minimalizuj wszystkie okna z wyjątkiem aktywnego okna pulpitu (ponowne naciśnięcie przywraca wyświetlanie wszystkich okien)

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w górę       Rozciągnij okna pulpitu do góry i dołu ekranu

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w dół       Przywróć/zminimalizuj aktywne okna pulpitu w pionie, z zachowaniem szerokości

Klawisz z logo systemu Windows  + Shift + strzałka w lewo lub w prawo    Przenieś aplikacje lub okna na pulpicie z jednego monitora do drugiego

Klawisz z logo systemu Windows  + spacja        Przełącz język i układ klawiatury

Klawisz z logo systemu Windows  + Ctrl + spacja    Zmień na wcześniej wybrane dane wejściowe

Klawisz z logo systemu Windows  + Enter     Otwórz program Narrator

Klawisz z logo systemu Windows  + ukośnik (/)     Rozpocznij ponowną konwersję w edytorze IME

Klawisz z logo systemu Windows  + plus (+) lub minus (-)    Powiększ lub pomniejsz przy użyciu aplikacji Lupa

Klawisz z logo systemu Windows  + Esc    Zakończ działanie aplikacji Lupa

 

Wymienione wyżej skróty klawiszowe i więcej propozycji znajdziesz na stronie SUPPORT MICROSOFT

Już niebawem pojawi się artykuł z listą skrótów klawiaturowych dla iOS!

Zapraszamy